Balkonger

Balkonger

Balkongen är en viktig del av bostaden och ett populärt tillhåll under sommarhalvåret. En balkong i behov av renoveringar eller reparationer kan dock vara både farlig och missprydande, och kan dessutom minska fastighetens värde. Genom att genomföra en korrekt utförd renovering kan man förebygga större och dyrare reparationer i framtiden. Vittring, sprickor och avskalningar är skador som snabbt kan försämra balkongens skick och bör därför åtgärdas i tid.

Balkkonsolerade balkonger

En balkkonsolerad balkong är en typ av balkong som stöds upp av ett anfang på fasaden och primärt av stålkonsoller som är förankrade på olika djup i fastighetens valv. Dessa balkonger är vanligtvis utförda som 2-skiktskonstruktioner, vilket innebär att en konstruktionsbetong har gjutits mellan balkarna och upp till dess ovankant. Sedan har droppbleck monterats längs fria kanter, och allt har avslutats med tätskikt och en överyta av betong eller gjutasfalt.

De problem som oftast uppstår på dessa 2-skiktsbalkonger är att tätskikten och/eller droppblecken blir uttjänta. Därefter kan vatten och fukt ta sig in mellan balkarna och betongen, vilket kan orsaka rostangrepp på balkarnas insidor. Det är svårt att bedöma hur allvarliga skadorna är på balkarna utan att frilägga dem först. Därför rekommenderas det att en kunnig konsult rådfrågas för att bestämma en åtgärdsplan.

När vi renoverar dessa balkonger föreslår vi att de görs om till 1-skiktsplattor med en utkragad droppnäsa. I denna lösning bäddas ovansidan på balkarna in i betong, vilket gör droppbleck och tätskikt överflödiga. Dessutom är det en bättre ekonomisk lösning än att bygga om till 2-skiktsbalkonger.

Konsolarmerade balkonger

När det gäller balkonger som är konsolarmerade ser infästningarna annorlunda ut jämfört med fribärande balkonger. En konsolarmerad balkong stöds upp av armering som är förankrad i fastigheten.

En konsolarmerad balkong har normalt en livslängd på cirka 50 år. Det som begränsar dess livslängd är främst karbonatisering, vilket innebär att koldioxidgradvis försämrar betongens pH-värde och därmed dess förmåga att avvisa vatten. Ofta är betongens täckskikt på armeringen för tunt, och på grund av karbonatisering kan reparationer av balkongen behöva utföras även om balkongen i övrigt är i god skick.

Det är lämpligt att kombinera reparationer med någon typ av beläggning för att ytterligare förlänga balkongens livslängd.

Påhängsbalkonger

Vi har möjlighet att installera olika typer av påhängsbalkonger, beroende på fastighetens specifika förutsättningar. Vi kan installera allt från betongbalkonger till lätta konstruktioner med trallgolv. Men det är viktigt att notera att bygglovsprocessen alltid måste följas och en professionell konstruktör måste kontaktas för att säkerställa att allt går enligt plan.

Terrasser

Vi har stor erfarenhet av att konstruera och bygga olika typer av ytor som terrasser, kungsaltaner och burspråksbalkonger. För att säkerställa att våra lösningar är stabila och hållbara har vi utvecklat system som fungerar för alla typer av ytor som ligger över torra utrymmen. Det är viktigt att notera att dessa ytor kräver hög kvalitet på tätskikt och plåtarbeten för att säkerställa att de är vattentäta och hållbara. Därför använder vi enbart certifierad personal för att lägga våra tätskikt och vi följer alltid gällande riktlinjer för att garantera högsta möjliga kvalitet på vårt arbete.

Räcken och inglasningar

Vi på företaget erbjuder både installation av nya räcken samt renovering av befintliga räcken. Vi samarbetar med noga utvalda partners som tillverkar smides- och aluminiumräcken av hög kvalitet som uppfyller branschens krav på säkerhet.

När det gäller balkongräcken kan vi erbjuda räcken i stål och aluminium med fyllningar i plåt, laminat, glas eller gallerpinnar. För terrasser monterar vi räcken i stål och aluminium med fyllningar i plåt, laminat, galler eller glas.

Vi är alltid redo att stå till tjänst med rådgivning och rekommendationer för val av räcken. Vidare erbjuder vi installation av olika typer av balkonginglasningar. Notera dock att inglasningar inte är möjligt på kulturhus.

Betongytskikt och renovering av balkongplattan

Vi påtar oss reparation av mindre skador på balkongplattor och erbjuder olika typer av ytbehandlingar för att öka livslängden och förbättra utseendet på balkongerna.

Genom att regelbundet underhålla och sköta om balkonger och terrasser kan man både spara pengar och förlänga livslängden på dessa ytor. Vi kan hjälpa till med olika typer av beläggningar, förutsatt att balkongen eller terrassen fortfarande har en lång teknisk livslängd kvar och att armeringsjärnen har tillräckligt med täckskikt. Om detta inte är fallet, kan vi utföra en komplett reparation genom att avlägsna skadad betong, kapning av armeringsjärn och applicering av polymerförstärkning. Slutligen behandlas ytan med det mest lämpliga beläggningsskiktet för era betongytor.

Om det finns läckage på takterrasser och burspråksterrasser, där avlopp inte är orsaken, kan vi också utföra någon form av ytbehandling.

Vi erbjuder flera produkter i olika prisklasser och med olika slitstyrkor för att tillgodose alla tänkbara behov. Det finns också flera alternativ för utseende och textur.

Vi är utbildade enligt AFS 2005:18 för att kunna utföra fogfria golv.

Framkantsgjutning

Om balkongens framkanter är i så dålig skick att de inte går att reparera, kan vi utföra en framkantsrenovering. Ofta görs även en ytbehandling i samband med detta. I vissa fall kan det även vara möjligt att utöka eller förlänga balkongen, förutsatt att den befintliga konstruktionen tillåter detta. Dock krävs det alltid bygglov och att en konstruktör kontaktas innan arbetet påbörjas.

Observera att vi inte utför framkantsgjutning på kulturhus.

Omgjutning av balkongplattan

Vi genomför en totalrenovering av balkongen genom att riva den befintliga plattan och gjuta en helt ny balkongplatta. Vid renoveringen finns också möjlighet att utföra ytbehandling för att öka balkongens livslängd och för att skapa en mer estetiskt tilltalande yta. Om den befintliga konstruktionen tillåter det kan det finnas möjlighet att utöka eller förlänga balkongen, men detta kräver alltid bygglov och att en konstruktör kontaktas. Observera att vi inte utför framkantsgjutning på kulturhus.

Kontakta oss för mer information

Nyheter inom koncernen

  • All Post
  • Uncategorized
402 nya badrum i norra Stockholm

Brf Lofoten i Husby är med sina 402 badrum ett stort flerårigt stambytesprojekt vilket ställer extra krav på genomförandet. ”Tiden i varje lägenhet är en kritisk faktor så det blev naturligt att välja en luftad konstruktionslösning och en entreprenör som kan metoden”, säger Pär Jangholt, projektledare på HSB Strategisk Förvaltning…

Nybyggnadsprojekt i Jakobsberg

Jakobsberg kv 1 på Tornervägen i Järfälla kommun är ett av Riksbyggens pågående nybyggnadsprojekt med sammanlagt 224 nya lägenheter. Byggmästargruppen genomför projektet som ska vara klart redan i november i år. Riksbyggen är en av Sveriges främsta bostadsutvecklare med många parallella nybyggnadsprojekt i hela landet. Under 2019 beviljades den ekonomiska…

Renoveringsprojekt från Stockholmshem

Kv Myrstacken 32 är det senaste i en rad renoveringsprojekt från Stockholmshem. Fastigheten ligger intill nya Hagastaden i Stockholm och omfattar 97 lägenheter som nu ska genomgå stambyte samt badrums- och köksrenovering signerade Byggmästargruppen. Stockholmshem är med 60 000 hyresgäster ett av Stockholms, men även Sveriges, största bostadsföretag. Företaget arbetar…