Måleri

Måleri

Människan har målat med färg sedan urminnes tider. Grottmålningar från cirka 15 000 f.Kr har hittats som exempel på detta. Idag har färgernas innehåll förändrats, men grunden är densamma; bindemedel och pigment.

Färgvalet på fasader har stor betydelse för stadsmiljön. Vanligtvis domineras dessa av ljusa putsfärger med kalk och brungula ockrapigment. Under 1800-talet målades trästädernas fasader i ljusa oljefärger.

När man väljer kulörer för fastigheters utsida är det viktigt att skapa en harmonisk helhetsverkan. Då färgerna påverkar varandra är det bäst att välja dem tillsammans, istället för var för sig.

Putsfasad

Om fasaden på en fastighet är i gott skick kan en enklare fasadbehandling vara tillräcklig för att ge den en uppfräschning. Detta kan innebära högtryckstvätt och ommålning. Om fasaden däremot är i sämre skick kan det krävas lagning och putsning innan målning för att få ett optimalt resultat. Vid målningsbehandlingen kan det vara nödvändigt att använda primer för att mätta och binda putsen så att färgen fäster bättre. Antalet strykningar beror på vilken typ av målningsbehandling som används.

Träfasad

För att måla en fasad utförs vanligtvis ett antal steg. Först tvättas fasaden för att få bort gammal färg och smuts. Sedan grundas, mellanstrykas och färdigstrykas fasaden. Om kulörbyte ska genomföras kan det kräva fler färgpåstrykningar. När det gäller kulturhus är linoljefärg en vanlig färg att använda för fasadmålning eftersom den var populär under äldre tider. En viktig regel när det gäller ommålning av tidigare målade ytor är att välja samma typ av färg som ytan tidigare målats med.

Plåtfasad

Innan vi utför en fasadmålning på en plåtfasad är det viktigt att fasaden högtryckstvättas noggrant med lämpligt rengöringsmedel, till exempel avfettning, för att avlägsna smuts och andra föroreningar. Om plåtfasaden har rostangrepp, måste rosten först tas bort genom skrapning eller borstning. Efter detta appliceras rostskyddsfärg på de angripna områdena för att förhindra framtida korrosion.

Efter att rostskyddsfärgen har torkat appliceras färgen normalt med två strykningar. Vid val av färgtyp är det viktigt att välja en färg som är lämplig för plåtfasad och som har god vidhäftning till ytan. Vid behov kan vi också hjälpa till med att välja rätt kulör som passar bäst för fastighetens arkitektur och omgivning.

Målning av fönster

Vi erbjuder olika nivåer av fönsterrenovering beroende på fönstrets befintliga skick. Det kan innebära byte av skadat trä (delar eller hela), omkittning, byte av tätningslister, renovering av detaljer eller justeringar av gångjärn och hakar. Målning av fönstren kan också vara aktuellt.

Vid målning av träfönster kan det bli nödvändigt att helt avlägsna befintlig färg, särskilt om det finns många lager. Efter detta grundmålas, mellanmålas och slutmålas fönstret.

Vid målning av fönster på kulturhus använder vi ofta linoljefärg, eftersom den tidigare var en viktig ingrediens i traditionell färgtillverkning.

Målning av balkong

Vi utför målningsarbeten på balkonger med olika typer av underlag och behandlar alla delar av balkongen. Vid enklare behandlingar av befintliga balkonger tvättar vi och målar om balkongen. Men om balkongen är i sämre skick kan det vara nödvändigt att utföra lagning innan målning för att uppnå det bästa resultatet.

Målning av plåt- och ståldetaljer

Vi utför målningsarbeten på alla slags plåt- och ståldetaljer som återfinns på en fasad, till exempel fönsterbleck, takfot, hängrännor och stuprör. Det finns även ståldetaljer i alla fastigheter, exempelvis räcken, ventilationsluckor och utsmyckningsdetaljer med mera som vi också kan ta hand om. Om plåten är angripen av rost, så skrapas eller borstas rosten bort och sedan appliceras rostskyddsfärg på de angripna delarna. Därefter appliceras färg efter behov, vilket normalt innebär två strykningar.

Invändig målning

Vi påtar oss att måla trapphus, allmänna utrymmen, kontor och liknande utrymmen. För att säkerställa att vi kan möta era specifika behov och förutsättningar, ber vi er vänligen att ta kontakt med oss. Vi är villiga att lyssna på era önskemål och hjälpa er att hitta den bästa lösningen för att uppnå önskad slutresultat.

Kontakta oss för mer information

Nyheter inom koncernen

  • All Post
  • Uncategorized
402 nya badrum i norra Stockholm

Brf Lofoten i Husby är med sina 402 badrum ett stort flerårigt stambytesprojekt vilket ställer extra krav på genomförandet. ”Tiden i varje lägenhet är en kritisk faktor så det blev naturligt att välja en luftad konstruktionslösning och en entreprenör som kan metoden”, säger Pär Jangholt, projektledare på HSB Strategisk Förvaltning…

Nybyggnadsprojekt i Jakobsberg

Jakobsberg kv 1 på Tornervägen i Järfälla kommun är ett av Riksbyggens pågående nybyggnadsprojekt med sammanlagt 224 nya lägenheter. Byggmästargruppen genomför projektet som ska vara klart redan i november i år. Riksbyggen är en av Sveriges främsta bostadsutvecklare med många parallella nybyggnadsprojekt i hela landet. Under 2019 beviljades den ekonomiska…

Renoveringsprojekt från Stockholmshem

Kv Myrstacken 32 är det senaste i en rad renoveringsprojekt från Stockholmshem. Fastigheten ligger intill nya Hagastaden i Stockholm och omfattar 97 lägenheter som nu ska genomgå stambyte samt badrums- och köksrenovering signerade Byggmästargruppen. Stockholmshem är med 60 000 hyresgäster ett av Stockholms, men även Sveriges, största bostadsföretag. Företaget arbetar…