Övriga Tjänster

Övriga Tjänster

Vi kan hjälpa till med att skapa en komplett fasad genom att erbjuda olika lösningar inom färgsättning, plåtslageri, snickeri, mark- och dräneringsarbeten, entrépartier, tak och armaturer med mera. Genom att samarbeta med oss kan vi tillsammans hitta den bästa lösningen som passar era behov och önskemål.

Analys

Vi förstår att det kan vara svårt att uppskatta kostnaderna för en fasadrenovering, eftersom varje fastighet är unik och kräver olika lösningar. Därför behöver vi besiktiga fastigheten för att ge en korrekt uppskattning. Vi gör gärna detta tillsammans med dig så att vi kan presentera vårt åtgärdsförslag och ge dig en relevant kostnadsuppskattning.

Vi vill poängtera att åtgärdsanalysen inte innebär någon förpliktelse för dig att anlita oss för en senare fasadrenovering. Vi ser det som vår uppgift att ge dig den information du behöver för att kunna fatta rätt beslut för din fastighet.

Kontakta oss för mer information

Nyheter inom koncernen

  • All Post
  • Uncategorized
402 nya badrum i norra Stockholm

Brf Lofoten i Husby är med sina 402 badrum ett stort flerårigt stambytesprojekt vilket ställer extra krav på genomförandet. ”Tiden i varje lägenhet är en kritisk faktor så det blev naturligt att välja en luftad konstruktionslösning och en entreprenör som kan metoden”, säger Pär Jangholt, projektledare på HSB Strategisk Förvaltning…

Nybyggnadsprojekt i Jakobsberg

Jakobsberg kv 1 på Tornervägen i Järfälla kommun är ett av Riksbyggens pågående nybyggnadsprojekt med sammanlagt 224 nya lägenheter. Byggmästargruppen genomför projektet som ska vara klart redan i november i år. Riksbyggen är en av Sveriges främsta bostadsutvecklare med många parallella nybyggnadsprojekt i hela landet. Under 2019 beviljades den ekonomiska…

Renoveringsprojekt från Stockholmshem

Kv Myrstacken 32 är det senaste i en rad renoveringsprojekt från Stockholmshem. Fastigheten ligger intill nya Hagastaden i Stockholm och omfattar 97 lägenheter som nu ska genomgå stambyte samt badrums- och köksrenovering signerade Byggmästargruppen. Stockholmshem är med 60 000 hyresgäster ett av Stockholms, men även Sveriges, största bostadsföretag. Företaget arbetar…