SEHED Byggmästargruppen AB

Specialister inom Bygg-sektorn

SEHED Byggmästargruppen AB är moderbolag i en koncern med specialistföretag inom Bygg-sektorn

SEHED Byggmästargruppen AB

Specialister inom Bygg-sektorn

SEHED Byggmästargruppen AB är moderbolag i en koncern med specialistföretag inom Bygg-sektorn

1 939

Omsättning (mkr)

21

Antal bolag

400

Anställda

Vi på SEHED Byggmästargruppen AB

Grunden i verksamheten utgörs av välrenommerade byggföretag inom sina respektive specialistområden. Hed Fasad, sedermera SEHED är ett av Sveriges äldsta murningsföretag. Byggnadsfirma Gunnar Lindell, som blev Byggmästargruppen, etablerades i slutet av 1930-talet. MEJ Bygg i Gävle och Byggtec Gävleborg, som har namnändrats till SEHED Bygg Gävleborg och SEHED Bygg Hälsingland, är sedan många år väletablerade på sina marknader. Koncernens äldsta företag Bång & Lewerth grundades redan 1880 och är Sveriges äldsta plåtslagerirörelse. Tillsammans med Erikssons Plåt i Nyköping och i Stockholm har koncernens kompetens inom plåtslageriverksamhet stärkts.

Våra Tjänster

Kännetecknande för alla företagen i koncernen är stort hantverkskunnande och yrkesskicklighet. En erfaren kår av yrkesarbetare och tjänstemän med gedigen kompetens borgar för högsta kvalitet och erbjuder en heltäckande service inom ROT-sektorn och de delar av nyproduktionsområdet som ligger inom respektive företags verksamhetsområde.

Hållbar utveckling

Det koncernen producerar har en mycket lång livslängd. Detta kräver att medarbetarna har gedigen yrkeskompetens och att extra höga krav ställs på noggrant utvalda underentreprenörer och leverantörer av material.

Koncernen arbetar långsiktigt och aktivt för att eliminera miljöpåverkan och strävar alltid efter att använda så miljövänliga arbetsmetoder och miljövänligt material som möjligt, exempelvis Grön Betong och återanvänt Tegel samt källsortering a restprodukter. Sammantaget borgar detta för högsta kvalitet på utförda arbeten. Verksamheten är uppbyggd på flera av varandra oberoende kvalitetssystem, där BKMA är det centrala.

SEHED Byggmästargruppen AB-koncern

Byggmästargruppen

Byggmästargruppen

Byggmästargruppen är marknadsledande inom stambyten. Företaget genomför lokalanpassning i kontor, butiker, vårdlokaler, skolor och industribyggnader samt renoverar flerbostadshus.

SEHED Bygg

SEHED Bygg AB

SEHED Bygg utför ombyggnationer samt tillbyggnation åt både offentliga och privata beställare. De är även verksamma inom nybyggnation.

SEHED Tresson

SEHED Tresson AB

SEHED Tresson utför utvändiga arbeten allt inom fasader, fönster, balkonger, tak, solceller och utvändigt måleri. Vi arbetar med ROT-projekt såväl som nyproduktion.

SEPU

SEPU AB

SePu utför alla typer av byggjobb såsom renovering av balkonger, plåtarbeten, renovering av innergårdar,
takarbeten, tätskiktbeläggningar, specialtätningar, snickeriarbeten, rörarbeten.

Stockholm balkong

Stockholms Balkongrenovering AB

Totalentreprenör som åtar sig alla typer av utvändig renovering av fastigheter. Men med fokus på balkongomgjutningar- och betongrenoveringar, samt renoverar vi och nybygger alla typer av räcken.

Klar kvadrat

Klar Kvadrat

Klar Kvadrat bygger och säljer lokaler i industriradhusformat. Kunden blir då lagfaren ägare till fastigheten med entrésolplan.

Bång lewerth

AB Bång & Lewerth

Bång & Lewerth AB är Sveriges äldsta plåtslageri med bas i Stockholm. Bolaget är inriktade på plåtarbeten men tillhandahåller även diverse tak underhållsarbeten. 

Erikssons plåt

Erikssons Plåt Nyköping

Erikssons Plåt driver plåt och tätskiktsentreprenader i hela Mellansverige inom både nyproduktion och rot.

previous arrow
next arrow

Nyheter inom koncernen

  • All Post
  • Uncategorized
Nybyggnadsprojekt i Jakobsberg

Jakobsberg kv 1 på Tornervägen i Järfälla kommun är ett av Riksbyggens pågående nybyggnadsprojekt med sammanlagt 224 nya lägenheter. Byggmästargruppen…