SEHED Byggmästargruppen AB

SEHED Byggmästargruppen AB

Specialister inom Bygg-sektorn

2 006

Intäkter (MSEK)

1 939

Orderstock (MSEK)

381

Anställda

SEHED Byggmästargruppen AB

Vi är en väletablerad koncern inom byggbranschen och bedriver projekt från Jönköping i söder till Sundsvall i norr. Våra kunder återfinns bland allmännyttiga och privata bostadsföretag, bostadsrättsföreningar samt inom offentlig miljö såsom skola, vård och förvaltning. Vi strävar alltid efter att erbjuda högkvalitativa tjänster och att möta våra kunders behov och önskemål på bästa sätt.

Koncernens arbetsområden

Kännetecknande för alla företagen i koncernen är stort hantverkskunnande och yrkesskicklighet. En erfaren kår av yrkesarbetare och tjänstemän med gedigen kompetens borgar för högsta kvalitet och erbjuder en heltäckande service inom ROT-sektorn och de delar av nyproduktionsområdet som ligger inom respektive företags verksamhetsområde.

SEHED Byggmästargruppen AB-koncern

Byggmästargruppen

BMG är marknadsledande inom stambyten samt genomför lokalanpassning i kontor, butiker, vårdlokaler, skolor och industribyggnader samt renoverar flerbostadshus.

SEHED Bygg AB

SEHED Bygg utför ombyggnationer samt tillbyggnation åt både offentliga och privata beställare. De är även verksamma inom nybyggnation.

SEHED Tresson AB

SEHED Tresson utför utvändiga arbeten allt inom fasader, fönster, balkonger, tak, solceller och utvändigt måleri. Vi arbetar med ROT-projekt såväl som nyproduktion.

Fredrik K Snickeri & Bygg AB

Utför renovering samt byggnation med bas i Västervik. Verksamhetens mål är att skapa goda kontakter med kunder och leverantörer.

SePu

SePu utför alla typer av byggjobb såsom renovering av balkonger, plåtarbeten, renovering av innergårdar,
takarbeten, tätskiktbeläggningar, specialtätningar, snickeriarbeten, rörarbeten.

Bång & Lewerth

Bång & Lewerth AB är Sveriges äldsta plåtslageri med bas i Stockholm. Bolaget är inriktade på plåtarbeten men tillhandahåller även diverse tak underhållsarbeten. 

Stockholms Balkong Renovering

Totalentreprenör som åtar sig alla typer av utvändig renovering av fastigheter. Men med fokus på balkongomgjutningar- och betongrenoveringar, samt renoverar vi och nybygger alla typer av räcken.

Erikssons Plåt

Erikssons Plåt driver plåt och tätskiktsentreprenader i hela Mellansverige inom både nyproduktion och rot.

Plenab

Plenab utför alla typer av byggnadsarbeten.  Främst till industrin, nyproduktion samt ombyggnader av kommersiella fastigheter och UE uppdrag åt Sveriges större byggbolag.

Hållbar utveckling

Koncernen arbetar långsiktigt och aktivt för att eliminera miljöpåverkan och strävar alltid efter att använda så miljövänliga arbetsmetoder och miljövänligt material som möjligt, exempelvis Grön Betong och återanvänt Tegel samt källsortering a restprodukter.

Nyheter inom koncernen