SEHED Byggmästargruppen AB

Om Oss

SEHED Byggmästargruppen AB

Grunden i verksamheten utgörs av välrenommerade byggföretag inom sina respektive specialistområden. Hed Fasad, sedermera SEHED är ett av Sveriges äldsta murningsföretag. Byggnadsfirma Gunnar Lindell, som blev Byggmästargruppen, etablerades i slutet av 1930-talet. MEJ Bygg i Gävle och Byggtec Gävleborg, som har namnändrats till SEHED Bygg Gävleborg och SEHED Bygg Hälsingland, är sedan många år väletablerade på sina marknader. Koncernens äldsta företag Bång & Lewerth grundades redan 1880 och är Sveriges äldsta plåtslagerirörelse. Tillsammans med Erikssons Plåt i Nyköping och i Stockholm har koncernens kompetens inom plåtslageriverksamhet stärkts.

VD och ledning i dotterbolagen har ett självständigt ansvar för dotterbolagens operativa verksamhet och lönsamhet inom ramen för av koncernens styrelse fastställda riktlinjer och mål. Koncernens geografiska verksamhetsområde sträcker sig från Sundsvall i norr till och med Småland i söder. Kundkretsen har stor bredd och består i huvudsak av bostadsrättsföreningar, offentliga sektorn med statliga och kommunala beställare, privata fastighetsägare, riksbyggare samt andra byggentreprenörer.

Om Koncernen

Vi är en väletablerad koncern inom byggbranschen och bedriver projekt från Jönköping i söder till Sundsvall i norr. Våra kunder återfinns bland allmännyttiga och privata bostadsföretag, bostadsrättsföreningar samt inom offentlig miljö såsom skola, vård och förvaltning. Vi strävar alltid efter att erbjuda högkvalitativa tjänster och att möta våra kunders behov och önskemål på bästa sätt.

Vår företagsgrupp har över 50 års erfarenhet inom fastighetsrenovering, förnyelse och reparationer av utsidan av fastigheter. Vi utför alla typer av utvändiga arbeten och kan ta på oss helhetskonceptet för fasadrenoveringar, balkongarbeten, fönsterrenoveringar och -byten, målning, isolering och takrenovering. Oavsett om det handlar om nyproduktions- eller ROT-arbeten, är vi redo att ta itu med det.

Vi erbjuder heltäckande fasadlösningar för alla typer av fastigheter. Detta kräver att medarbetarna har gedigen yrkeskompetens och att vi ställer extra höga krav på våra leverantörer och underentreprenörer. Lika höga krav ställer vi på det material och de produkter vi använder, de ska vara av hög kvalitet och ha lång hållbarhet.

SEHED Byggmästargruppen AB  är medlemmar i Stockholms Byggmästareförening, Byggföretagen, Svenska Målarförbundet och Mur & Putsföretagen (f.d. SPEF). Därigenom är vi också SPEF-certifierad fasadentreprenör. Vi är också certifierade Weber Fasadentreprenörer och anslutna till ID06. Dessutom är vi certifierade enligt BF9K. BF9K är ett lednings- och produkt­certifierings­system som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö, direkt anpassat för företag i byggbranschen.