Finansiella rapporter

Rapporter för koncernen

Ta del av våra finansiella rapporter för koncernen nedan.

SEHED Byggmästargruppen AB

Nedan finansiella rapporter omfattar enbart moderföretaget SEHED Byggmästargruppen AB och de företag över vilka moderföretaget direkt eller indirekt har bestämmande inflytande (dotterföretag).

2022 - SEHED Byggmästargruppen AB

SEHED Invest AB

Nedan finansiella rapporter omfattar enbart moderföretaget SEHED Invest AB och de företag över vilka moderföretaget direkt eller indirekt har bestämmande inflytande (dotterföretag).

2022 - SEHED Invest AB