SEHED Byggmästargruppen AB

Hållbarhet

Kvalitet och hållbar utveckling

Det koncernen producerar har en mycket lång livslängd. Detta kräver att medarbetarna har gedigen yrkeskompetens och att extra höga krav ställs på noggrant utvalda underentreprenörer och leverantörer av material.

Koncernen arbetar långsiktigt och aktivt för att eliminera miljöpåverkan och strävar alltid efter att använda så miljövänliga arbetsmetoder och miljövänligt material som möjligt, exempelvis Grön Betong och återanvänt Tegel samt källsortering a restprodukter. Sammantaget borgar detta för högsta kvalitet på utförda arbeten. Verksamheten är uppbyggd på flera av varandra oberoende kvalitetssystem, där BKMA är det centrala. Koncernens största dotterbolag, Byggmästargruppen i Stockholm AB, beskriver hållbarhetsarbetet i en hållbarhetsrapport som ni kan se här.

Bolagen är medlemmar i Byggföretagen och ett antal andra för bolagens kompetensområden väsentliga organisationer såsom Stockholms Byggmästareförening, Mur- och Putsföretagen, Entreprenadföretagen samt Plåtslageriernas Riksförbund.

Vi strävar kontinuerligt mot en hållbar byggprocess

Vi på SEHED Byggmästargruppen tror på att bygga för en hållbar framtid. Vi vill bidra till en bättre miljö genom att använda hållbara material och metoder i våra byggprojekt. Genom att arbeta med modern teknik och innovativa lösningar strävar vi efter att minska vår påverkan på miljön. Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder en hållbar och miljövänlig byggprocess utan att kompromissa på kvalitet och design.