SEHED Byggmästargruppen AB

Stambyte

Specialister inom stambyte

Byggmästargruppen är specialiserade och marknadsledande på stambyten med kvarboende samt totalrenovering av bostäder. På detta område färdigställs idag ca 2.000 lägenheter per år.

Vi har byggt upp en unik kunskapsbank för hela stambytesprocessen, från första projektering till slutbesiktning med alla nytillkomna krav på miljö och hållbarhet och alla moment däremellan. Och vi tar gärna uppdraget att hitta ytor för att tillskapa lägenheter, det vi brukar kalla ”Lägenhetsförtätning”. Nya lägenheter kan ofta inrättas i tidigare lokaler, genom flyttning av förråd och tvättstugor eller genom att större lägenheter ritas om och blir flera mindre.

Tidplan för de boende

Vi presenterar alltid en noggrann tidplan i samband med att renoveringsmetoden bestämts och kan då enkelt börja kommunicera både kollektivt och med varje enskild bostadsinnehavare om när och hur länge arbetena kommer att bedrivas och påverka boendemiljön i varje lägenhet. 

Renhållning på de boendes villkor

I god tid före projektstarten, och specifikt inför varje lägenhet, informerar vi de boende om att plocka undan och täcka känsligt material och teknik. I varje lägenhet sätter vi upp luftslussar och sätter skydd över golven. Vi städar löpande både utvändigt och invändigt – med grovstädning varje dag och extrastädning i lägenheterna enligt överenskommelse. Vår projektledning går dagligen rond på arbetsplatsen och hanterar eventuella oförutsedda frågor. Inför besiktning görs slutstädning av berörda ytor.

Läs mer och kontakta Byggmästargruppen

Läs mer och kontakta SEHED Bygg