Fasadrenovering

Fasadrenovering

Vi är experter inom fasadarbeten, med kunskap om alla typer av fasader. Vi utför renoveringar, lappar och lagar skador och bygger nya fasader med stor noggrannhet och respekt för fasadens integritet. Vi arbetar med alla typer av puts och väljer putsbruk beroende på befintligt underlag, såsom kalkbruk, cementbruk eller stenmaterial. Vi tar även hänsyn till dina önskemål och mål med renoveringen. Vår expertis inom tilläggsisolering gör det möjligt för oss att tilläggsisolera samtliga underlag, inklusive puts, trä och tegel. Vi använder både mineralull och cellplast för att garantera optimal isolerings effekt.

Nyproduktion

Vi har en avdelning som är specialiserad på nyproduktion och har en betydande kapacitet att utföra alla typer av byggprojekt. Oavsett hur komplexa de är, är vi utrustade och erfarna nog att genomföra dem på ett framgångsrikt sätt. Vårt mål är alltid att leverera högsta kvalitet och tillfredsställa våra kunders behov och förväntningar när det gäller nyproduktion av fastigheter.

Renovering av putsfasad

När det kommer till fasadrenovering, är det viktigt att bedöma vilken typ av behandling som passar bäst för fasadens nuvarande skick. Om fasaden redan befinner sig i god form, kan en enklare fasadbehandling vara tillräcklig för att återställa dess skönhet. Denna typ av behandling inkluderar oftast tvättning av ytan, reparation av skador och målning. I vissa fall kan högtryckstvättning vara tillräckligt för att uppnå önskat resultat. Vi erbjuder en rad olika alternativ för fasadbehandling, och våra erfarna experter kan hjälpa till att avgöra vilken behandling som är bäst lämpad för din fasad.

Blästring av putsfasad

Vi erbjuder ett flertal olika metoder för att renovera och förbättra fasader, inklusive blästring, högtryckstvättning, lagning av större skador i putsfasad och slutligen finputsning av hela ytan. Finputsning är en viktig del av processen, då det innebär applicering av ett tunt lager bruk som jämnar ut fasadytan efter blästring. Vi utför blästring om fasaden har en organisk färg, dvs. plastbaserad färg, som vi behöver ta bort. Alternativt utför vi blästring om fasaden har målats med för många färgskikt vilket kan påverka den nya färgens vidhäftningsförmåga.

Nerknackning av befintlig puts och omputsning

Vid en nerknackning av puts, görs en bedömning av skicket på den befintliga putsen och eventuella skador på stommen. Vid behov genomförs lagning och förstärkning av stommen. Därefter appliceras nytt bruk och färg på ytan. Denna metod används när den befintliga putsen är i så dåligt skick att renovering inte är möjlig.

ROT-system putsfasad (ej på kulturhus)

Det här renoveringssystemet innebär att man applicerar ett helt nytt putsskikt ovanpå det befintliga putsskiktet. Först monteras en armering över befintlig putsyta och därefter appliceras nytt bruk och putsen målas. Detta kan endast göras om befintlig puts har tillräckligt hög kvalitet och inte behöver knackas ner. Om man har en tunnputsad fasad kan motsvarande renoveringssystem innebära montering av ett glasfibernät över befintlig puts, följt av applicering av ny tunnputs och färg.

Putsning av tegelfasad (ej på kulturhus)

En tegelfasad kan få olika utseenden genom att applicera ett putsbruk ovanpå teglet. Det finns olika utföranden att välja mellan beroende på önskad estetik och funktion. Det vanligaste är att man väljer en tjockputs, men det går även att välja en tunnputs eller spritputs för ett annorlunda uttryck. Det är viktigt att ta hänsyn till teglets beskaffenhet och förbereda ytan på rätt sätt för att få en hållbar och snygg fasad.

Tilläggsisolering (ej på kulturhus)

Vid tilläggsisolering monteras isoleringen på befintlig puts, och därefter armeras den med stålnät eller glasfibernät innan ett tjockputs- eller tunnputssystem appliceras. I vissa fall kan man få ett ventilerat system genom att montera en putsbar fasadskiva som sedan appliceras med ett armerat tunnputssystem. Det finns många olika typer av isoleringsmaterial att välja mellan, men de vanligaste är mineralull och cellplast. Det är alltid bäst att rådfråga en kunnig fackman för att avgöra vilken typ av isolering som passar bäst för din fastighet.

Tvättning av fasadtegel

En del eller hela den befintliga tegelfasaden tvättas för att rengöra den. För att säkerställa att resultatet blir som förväntat bör man alltid begära en provtvättning innan arbetet påbörjas.

Beklädnad och renovering av fasadtegel

Vi erbjuder möjligheten att täcka vissa befintliga fasader av andra material med murat fasadtegel. Vi kan även byta ut skadade tegelstenar och fogar på befintliga tegelfasader. Detta kan vara ett bra alternativ för fastigheter där den nuvarande fasaden är i dåligt skick och behöver bytas ut eller renoveras. Vi rekommenderar att du kontaktar oss för en bedömning av din fastighet och för att diskutera möjliga lösningar.

Putsning av fasadtegel (ej på kulturhus)

Det är möjligt att putsa en befintlig tegelfasad för att ge den ett annat utseende eller för att förbättra dess skyddande funktion. Det finns olika tekniker för att putsa tegelfasader, och valet beror på vilken typ av putssystem som är mest lämpligt för den specifika fasaden.

Fasadskivor

Vi erbjuder montering av olika typer av fasadskivor, som fibercementskivor och kompositskivor, på fasaden. Det är dock inte lämpligt att utföra denna typ av arbete på kulturhus.

Kontakta oss för mer information

Nyheter inom koncernen

  • All Post
  • Uncategorized
402 nya badrum i norra Stockholm

Brf Lofoten i Husby är med sina 402 badrum ett stort flerårigt stambytesprojekt vilket ställer extra krav på genomförandet. ”Tiden i varje lägenhet är en kritisk faktor så det blev naturligt att välja en luftad konstruktionslösning och en entreprenör som kan metoden”, säger Pär Jangholt, projektledare på HSB Strategisk Förvaltning…

Nybyggnadsprojekt i Jakobsberg

Jakobsberg kv 1 på Tornervägen i Järfälla kommun är ett av Riksbyggens pågående nybyggnadsprojekt med sammanlagt 224 nya lägenheter. Byggmästargruppen genomför projektet som ska vara klart redan i november i år. Riksbyggen är en av Sveriges främsta bostadsutvecklare med många parallella nybyggnadsprojekt i hela landet. Under 2019 beviljades den ekonomiska…

Renoveringsprojekt från Stockholmshem

Kv Myrstacken 32 är det senaste i en rad renoveringsprojekt från Stockholmshem. Fastigheten ligger intill nya Hagastaden i Stockholm och omfattar 97 lägenheter som nu ska genomgå stambyte samt badrums- och köksrenovering signerade Byggmästargruppen. Stockholmshem är med 60 000 hyresgäster ett av Stockholms, men även Sveriges, största bostadsföretag. Företaget arbetar…