SEHED Byggmästargruppen AB

Fasadrenovering

Fasadverksamheten

Med fokus på fasadrenoveringar tillgodoser SEHED Tresson de flesta önskemål som kan uppkomma inom verksamhetsområdet. SEHED Tresson erbjuder högkvalitativa och kostnadseffektiva lösningar oavsett om det är fråga om renovering av miljonprogrammet, renovering av äldre fastigheter, kulturfastigheter, eller där bolagen agerar underentreprenör i samband med nybyggnation av bostäder och kontor samt offentliga byggnader.

Fasadrenovering

Vi är experter inom fasadarbeten, med kunskap om alla typer av fasader. Vi utför renoveringar, lappar och lagar skador och bygger nya fasader med stor noggrannhet och respekt för fasadens integritet. Vi arbetar med alla typer av puts och väljer putsbruk beroende på befintligt underlag, såsom kalkbruk, cementbruk eller stenmaterial. Vi tar även hänsyn till dina önskemål och mål med renoveringen. Vår expertis inom tilläggsisolering gör det möjligt för oss att tilläggsisolera samtliga underlag, inklusive puts, trä och tegel. Vi använder både mineralull och cellplast för att garantera optimal isolerings effekt.

Renovering av putsfasad

När det kommer till fasadrenovering, är det viktigt att bedöma vilken typ av behandling som passar bäst för fasadens nuvarande skick. Om fasaden redan befinner sig i god form, kan en enklare fasadbehandling vara tillräcklig för att återställa dess skönhet. Denna typ av behandling inkluderar oftast tvättning av ytan, reparation av skador och målning. I vissa fall kan högtryckstvättning vara tillräckligt för att uppnå önskat resultat. Vi erbjuder en rad olika alternativ för fasadbehandling, och våra erfarna experter kan hjälpa till att avgöra vilken behandling som är bäst lämpad för din fasad.

Läs mer och kontakta SEHED Tresson