SEHED Byggmästargruppen AB

Renovering Bostad

ROT

Verksamheten bedrivs inom Byggmästargruppen Stockholm BMG AB och SEHED Bygg AB, SEHED Bygg Gävleborg AB samt SEHED Bygg Hälsingland AB.

Verksamheten i Byggmästargruppen Stockholm BMG består framför allt av entreprenader inom ROT-segmentet (Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad) med både bostäder och kommersiella fastigheter på totalentreprenad. För ROT bostad är Byggmästargruppen specialiserade och marknadsledande på stambyten med kvarboende samt totalrenovering av bostäder. På detta område färdigställs idag ca 2.000 lägenheter per år. Flera av projekten utförs även som samverkansentreprenader tillsammans med beställare.

Vi på ROT Bostad är specialiserade på att byta ut och renovera rör i flerbostadshus både inomhus och utomhus. Vi samarbetar med ett brett nätverk av företag och leverantörer för att ta oss an större renoveringsprojekt som inkluderar tak, fasader, balkonger och om- eller tillbyggnader. Vi har stor erfarenhet av att renovera historiska byggnader och har framgångsrikt genomfört renoveringsprojekt på både blå- och grönklassade byggnader de senaste åren.

Läs mer och kontakta SEHED Bygg

Läs mer och kontakta Byggmästargruppen