Nyproduktion

Nyproduktion

Nyproduktionsverksamheten bedrivs framför allt inom SEHED Bygg, SEHED Bygg Gävleborg och SEHED Bygg Hälsingland samt inom Erikssons Plåt. Verksamheten innefattar nybyggnation av bostäder och offentliga fastigheter i samarbete med externa byggbolag alternativt i egen regi.

Även samverkan med arkitekter och större fastighetsägare samt andra byggbolag för utveckling av fastighetsprojekt inom ramen för modern byggteknik och hållbar utveckling utgör väsentliga delar i verksamheten.

Vårt erbjudande

Vi eftersträvar alltid att med våra engagerade och kompetenta medarbetare uppnå effektiva processer och god kostnadsmedvetenhet i vår produktion. Vårt mål är att genomföra projekten på bästa tänkbara sätt och vi skapar team som kompletterar varandra och arbetar flexibelt för att genomförandet ska bli så effektivt och bra som möjligt för våra kunder och för kommande brukare av fastigheterna.

Vi arbetar utifrån ett långsiktigt perspektiv och har skapat ett bra affärs- och produktionsstöd genom att integrera ett antal olika stödsystem, där dessa tillsammans utgör en väl fungerande process med mälet att ligga steget före och att vi skall överträffa kunden och de boendes behov.

Läs mer och kontakta SEHED Bygg för mer information här

Läs mer och kontakta Erikssons Plåt för mer information här

Nyheter inom koncernen

  • All Post
  • Uncategorized
Nybyggnadsprojekt i Jakobsberg

Jakobsberg kv 1 på Tornervägen i Järfälla kommun är ett av Riksbyggens pågående nybyggnadsprojekt med sammanlagt 224 nya lägenheter. Byggmästargruppen…