SEHED Byggmästargruppen AB

Medarbetare

Om våra medarbetare

Genomsnittligt antal anställda i koncernen uppgår till ca 400 personer.

Kännetecknande för alla företagen i koncernen är stort hantverkskunnande och yrkesskicklighet. En erfaren kår av yrkesarbetare och tjänstemän med gedigen kompetens borgar för hög kvalitet och erbjuder en heltäckande service inom ROT-sektorn och de delar av nyproduktionsområdet som ligger inom respektive företags verksamhetsområde.

Koncernen stöder en löpande kompetensutveckling hos medarbetarna. All personal i koncernen arbetar utifrån en fastställd policy grundad på tydliga kärnvärden och gemensamma värderingar, som ska bygga förtroende både för medarbetarna och för omgivningen. En uppförandekod är vägledande för medarbetarna. De etiska riktlinjerna skall skapa ett mervärde för kunder, anställda, affärspartners och för samhället.