SEHED Byggmästargruppen AB

Balkong och fönster

Fönster och balkongarbeten

Inom ramen för SEHED Tresson har en ökad satsning skett på fönster- och balkongarbeten. Koncernens kompetens avseende renovering och byte av fönster och balkonger har stärkts ytterligare under året. Tillsammans med Stockholms Balkongrenovering och SePu inriktas verksamheten på det totala yttre underhållet med tak, fasad, balkonger och fönsterbyten.

Balkonger

Balkongen är en viktig del av bostaden och ett populärt tillhåll under sommarhalvåret. En balkong i behov av renoveringar eller reparationer kan dock vara både farlig och missprydande, och kan dessutom minska fastighetens värde. Genom att genomföra en korrekt utförd renovering kan man förebygga större och dyrare reparationer i framtiden. Vittring, sprickor och avskalningar är skador som snabbt kan försämra balkongens skick och bör därför åtgärdas i tid.

Fönster

Fönstret är en av de mest betydelsefulla delarna i ett rum och fasad. Det bidrar med både dagsljus och utblickar samtidigt som det skyddar mot buller och håller värmen kvar i rummet. Fönstrens storlek, utformning och placering spelar en stor roll för både rummets och fasadens arkitektur. Genom historien har fönsterdesignen varierat i utseende med olika stilar och det är möjligt att bestämma när ett hus är byggt genom att titta på fönstrens poster, spröjsar, stängningsbeslag och hörnjärnens utformning. Det är viktigt att ta hand om fönstren då de inte bara håller längre, utan även påverkar helhetsintrycket av huset.

Renovering av befintliga fönster

Vi erbjuder olika nivåer av målningsbehandlingar som varierar beroende på fönstrets kvalitet. Vårt arbete kan innebära byte av rötskadade träpartier, omkittning, byte av tätningslister, skadade glas eller renovering av fönsterdetaljer. Vi kan också justera gångjärn eller byta fönsterhakar vid behov. Vid en renovering har vi även möjlighet att byta ut befintligt fönsterglas mot glas med högre isoleringsförmåga och bullerdämpande egenskaper.

Läs mer och kontakta SEHED Tresson

Läs mer och kontakta Stockholms Balkongrenovering

Läs mer och kontakta SEPU