SEHED Byggmästargruppen AB

Våra Tjänster

Koncernens arbetsområden

Kännetecknande för alla företagen i koncernen är stort hantverkskunnande och yrkesskicklighet. En erfaren kår av yrkesarbetare och tjänstemän med gedigen kompetens borgar för högsta kvalitet och erbjuder en heltäckande service inom ROT-sektorn och de delar av nyproduktionsområdet som ligger inom respektive företags verksamhetsområde.

Nyproduktion

Vi eftersträvar alltid att med våra engagerade och kompetenta medarbetare uppnå effektiva processer och god kostnadsmedvetenhet i vår produktion.

Fasadrenovering

Vi är experter inom fasadarbeten, med kunskap om alla typer av fasader. Vi utför renoveringar, lappar och lagar skador och bygger nya fasader med stor respekt för fasadens integritet.

Balkong - Fönster

Tillsammans med Stockholms Balkongrenovering och SePu inriktas verksamheten på det totala yttre underhållet med tak, fasad, balkonger och fönsterbyten.

Renovering Bostad

För ROT bostad är Byggmästargruppen specialiserade och marknadsledande på stambyten med kvarboende samt totalrenovering av bostäder.

Renovering Kommersiellt

Inom ROT kommersiellt består verksamheten av om- och tillbyggnad av kontor, butiker, vårdlokaler, skolor samt industri- och förvaltningsfastigheter.

Stambyte

Byggmästargruppen är specialiserade och marknadsledande på stambyten med kvarboende samt totalrenovering av bostäder. Vi färdigställer ca 2.000 lägenheter per år.

Tak och Plåt

Koncernen har ett heltäckande serviceutbud inom Plåt och Tätskiktsentreprenader. Bolagets medarbetare har även stor erfarenhet vad avser arbeten med kulturbyggnader.