Tak

Tak

Taket är en viktig del av fastigheten och fungerar som en skyddande huvudbonad som hindrar vatten från att tränga in och håller värmen kvar. Vid eventuella problem är det viktigt att åtgärda dem snabbt för att undvika kostsamma skador på fastigheten. Vi erbjuder olika takservice som taktvätt, takrenovering, takmålning och takläggning. Vi kan också utföra en taköversyn för att säkerställa taksäkerheten.

Takpannor av lertegel eller betong

Vi kan hjälpa till med renovering, tvätt och omläggning av takpannor. Vid renovering tar vi bort de befintliga takpannorna och monterar ny papp och tegelläkt innan vi sätter tillbaka de befintliga tegelpannorna. Vid omläggning tar vi bort de gamla takpannorna och monterar ny papp och tegelläkt innan vi lägger på de nya takpannorna.

Takduk och takpapp

Vi erbjuder tjänster för att omlägga takdukar och takpapp för att säkerställa takets långsiktiga hållbarhet och funktion. Vid omläggning av takduk tas den befintliga takduken bort och en ny läggs istället på taket. För att säkerställa en korrekt installation av takduken, läggs den ut på en speciell takduksspark, vilket är en sorts skyddande underlag som används för att skydda taket mot fukt. Vid omläggning av takpapp tas den befintliga takpappen bort och en ny läggs istället på taket. Vi använder högkvalitativ takpapp som är lämplig för takets storlek och lutning för att säkerställa dess funktion och hållbarhet.

Plåttak

Vi kan hjälpa dig med att omlägga och måla ditt plåttak för att ge det ett nytt och fräscht utseende samtidigt som vi säkerställer att det är i gott skick. Vi börjar med att inspektera taket för att bedöma dess nuvarande skick och se till att det inte finns några skador eller problem som behöver åtgärdas innan vi påbörjar målningen. Sedan förbereder vi ytan genom att rengöra den och applicera eventuellt nödvändiga primers och beläggningar innan vi applicerar den önskade färgen. Vid omläggning av plåttak, tar vi bort de befintliga plåtarna och monterar sedan nya plåtar.

Kontakta oss för mer information

Nyheter inom koncernen

  • All Post
  • Uncategorized
402 nya badrum i norra Stockholm

Brf Lofoten i Husby är med sina 402 badrum ett stort flerårigt stambytesprojekt vilket ställer extra krav på genomförandet. ”Tiden i varje lägenhet är en kritisk faktor så det blev naturligt att välja en luftad konstruktionslösning och en entreprenör som kan metoden”, säger Pär Jangholt, projektledare på HSB Strategisk Förvaltning…

Nybyggnadsprojekt i Jakobsberg

Jakobsberg kv 1 på Tornervägen i Järfälla kommun är ett av Riksbyggens pågående nybyggnadsprojekt med sammanlagt 224 nya lägenheter. Byggmästargruppen genomför projektet som ska vara klart redan i november i år. Riksbyggen är en av Sveriges främsta bostadsutvecklare med många parallella nybyggnadsprojekt i hela landet. Under 2019 beviljades den ekonomiska…

Renoveringsprojekt från Stockholmshem

Kv Myrstacken 32 är det senaste i en rad renoveringsprojekt från Stockholmshem. Fastigheten ligger intill nya Hagastaden i Stockholm och omfattar 97 lägenheter som nu ska genomgå stambyte samt badrums- och köksrenovering signerade Byggmästargruppen. Stockholmshem är med 60 000 hyresgäster ett av Stockholms, men även Sveriges, största bostadsföretag. Företaget arbetar…