SEHED Byggmästargruppen AB

Tak och Plåt

Heltäckande tjänst för tak

Koncernen har ett heltäckande serviceutbud inom Plåt och Tätskiktsentreprenader. Verksamheten består av plåtslagerierna Erikssons Plåt & Kopparslageri AB, Erikssons Plåt i Nyköping AB samt Sveriges äldsta plåtslagerirörelse Bång & Lewerth AB. Verksamheten omfattar entreprenader både inom nyproduktion och inom ROT. Bolagets medarbetare har även stor erfarenhet vad avser arbeten med kulturbyggnader.

Tak

Taket är en viktig del av fastigheten och fungerar som en skyddande huvudbonad som hindrar vatten från att tränga in och håller värmen kvar. Vid eventuella problem är det viktigt att åtgärda dem snabbt för att undvika kostsamma skador på fastigheten.

Plåttak

Vi kan hjälpa dig med att omlägga och måla ditt plåttak för att ge det ett nytt och fräscht utseende samtidigt som vi säkerställer att det är i gott skick. Vi börjar med att inspektera taket för att bedöma dess nuvarande skick och se till att det inte finns några skador eller problem som behöver åtgärdas innan vi påbörjar målningen. Sedan förbereder vi ytan genom att rengöra den och applicera eventuellt nödvändiga primers och beläggningar innan vi applicerar den önskade färgen. Vid omläggning av plåttak, tar vi bort de befintliga plåtarna och monterar sedan nya plåtar.

Läs mer och kontakta Erikssons Plåt

Läs mer och kontakta Bång & Lewerth