SEHED Byggmästargruppen AB

402 nya badrum i norra Stockholm

Brf Lofoten i Husby är med sina 402 badrum ett stort flerårigt stambytesprojekt vilket ställer extra krav på genomförandet. ”Tiden i varje lägenhet är en kritisk faktor så det blev naturligt att välja en luftad konstruktionslösning och en entreprenör som kan metoden”, säger Pär Jangholt, projektledare på HSB Strategisk Förvaltning som valde Byggmästargruppen att utföra arbetet. Brf Lofoten är en stor HSB-förening belägen i Husby norr om Stockholm.

402 nya badrum i norra Stockholm Läs mer »

Nybyggnadsprojekt i Jakobsberg

Jakobsberg kv 1 på Tornervägen i Järfälla kommun är ett av Riksbyggens pågående nybyggnadsprojekt med sammanlagt 224 nya lägenheter. Byggmästargruppen genomför projektet som ska vara klart redan i november i år. Riksbyggen är en av Sveriges främsta bostadsutvecklare med många parallella nybyggnadsprojekt i hela landet. Under 2019 beviljades den ekonomiska föreningen bygglov för nya hyresbostäder på Tornervägen i Järfälla kommun.

Nybyggnadsprojekt i Jakobsberg Läs mer »

Renoveringsprojekt från Stockholmshem

Kv Myrstacken 32 är det senaste i en rad renoveringsprojekt från Stockholmshem. Fastigheten ligger intill nya Hagastaden i Stockholm och omfattar 97 lägenheter som nu ska genomgå stambyte samt badrums- och köksrenovering signerade Byggmästargruppen. Stockholmshem är med 60 000 hyresgäster ett av Stockholms, men även Sveriges, största bostadsföretag. Företaget arbetar aktivt med att göra fastighetsbeståndet hållbart med trygga väl utvecklade boendemiljöer.

Renoveringsprojekt från Stockholmshem Läs mer »

Yttre renovering i Solna, 746 lägenheter

SEHED Tresson genomför den yttre renoveringen åt HSB Brf Pampas på Infanterigatan i Solna. Projektet, med kvarboende i 746 lägenheter, förväntas pågå i över 4 år och sysselsätta runt 100 personer. Bostadsrättsföreningen är en av de största i Storstockholm. HSB Brf Pampas sju hus uppfördes 1962–1964 och inhyser sammanlagt 746 lägenheter. Fem av husen har åtta våningsplan och resterande två, har tre våningar. Husen har renoverats utvändigt flera gånger genom åren men nu är det dags för en ordentlig upprustning.

Renoveringen innebär att befintliga fasadskivor och plåt byts till nya fasadskivor i fibercement och samtidigt byts även isoleringen ut och kreosot-reglarna ersätts med plåtreglar.

Yttre renovering i Solna, 746 lägenheter Läs mer »

Kv Daldockan i Södertälje renoveras

Kv Daldockan i Södertälje är den senaste i raden av Rikshems fastigheter att renoveras av Byggmästargruppen. Projektet omfattar stambyte med badrums- och WC-renovering i 118 lägenheter och beräknas stå klart under november 2023. Rikshem är med sina 29 000 lägenheter ett av Sveriges största privata bostadsföretag. Delar av företagets fastighetsbestånd uppfördes under 1950-1970-talen och har helt naturligt renoveringsbehov. En av dessa fastigheter är Kv Daldockan, på Ågärdevägen 1-9 i stadsdelen Saltskog, Södertälje. Byggnaderna uppfördes år 1968.

Kv Daldockan i Södertälje renoveras Läs mer »

Projekt i Täby, 730 badrum får nya stammar

730 badrum hos Brf Viggbygärdet i Täby ska få nya stammar. Byggmästargruppen startar upp under nästa månad och projektet beräknas stå klart våren 2027. I Täby ligger fem fastigheter som ägs av bostadsrättsföreningen Viggbygärdet. De bebyggdes under åren 1967-1969 och har som så många andra bostadshus i sin årskull kommit till en punkt där både vatten- och avloppsstammar tjänat ut. ”Vi ser många 60-talsfastigheter i Stockholm som har kommit till den här punkten. Det har blivit lite av en specialitet för oss att renovera dem”, berättar Niclas Henriksson, arbetschef på Byggmästargruppen.

Projekt i Täby, 730 badrum får nya stammar Läs mer »