SEHED Byggmästargruppen AB

Kv Daldockan i Södertälje renoveras

Kv Daldockan i Södertälje är den senaste i raden av Rikshems fastigheter att renoveras av Byggmästargruppen. Projektet omfattar stambyte med badrums- och WC-renovering i 118 lägenheter och beräknas stå klart under november 2023.

Rikshem är med sina 29 000 lägenheter ett av Sveriges största privata bostadsföretag. Delar av företagets fastighetsbestånd uppfördes under 1950-1970-talen och har helt naturligt renoveringsbehov. En av dessa fastigheter är Kv Daldockan, på Ågärdevägen 1-9 i stadsdelen Saltskog, Södertälje. Byggnaderna uppfördes år 1968.

”Slitaget är i linje med de flesta andra fastigheter från den här tiden”, berättar Niklas Henriksson, arbetschef på Byggmästargruppen som lämnade det vinnande anbudet. ”Vi har mycket stor erfarenhet av liknande projekt. Faktum är att huvuddelen av de 2000 lägenheter vi renoverar varje år är just fastigheter från miljonprogramseran.”

Stambyte och totalrenovering i blandning

Kv Daldockan är arkitektoniskt sett byggt som en båge med 118 lägenheter fördelade på nio trapphus. Lejonparten av renoveringen är rena stambyten där hyresgästerna kommer att bo kvar under byggtiden. Resten utgörs av så kallad ”successionsrenovering” som innebär att tomställda lägenheter utan hyresgäster kan ges en mer genomgripande renovering.

”För närvarande är 40 av lägenheterna upplagda för ’succession’ men vi har god beredskap för att kvoten kan öka om Rikshem så önskar”, fortsätter Niclas Henriksson.”Vår tidsplan ligger fast oavsett hur många lägenheter av det slaget som tillkommer”.

Färdigt i slutet av 2023

Kv Daldocken kommer att startas upp nu i början av januari, därefter väntas cirka 11 månaders renoveringstid. Överlämning beräknas ske i mitten av november 2023.