SEHED Byggmästargruppen AB

SEHED Tresson renoverar en av Storstockholms största bostadsrättsföreningar

SEHED Tresson genomför den yttre renoveringen åt HSB Brf Pampas på Infanterigatan i Solna. Projektet, med kvarboende i 746 lägenheter, förväntas pågå i över 4 år och sysselsätta runt 100 personer. Bostadsrättsföreningen är en av de största i Storstockholm. 

HSB Brf Pampas sju hus uppfördes 1962–1964 och inhyser sammanlagt 746 lägenheter. Fem av husen har åtta våningsplan och resterande två, har tre våningar. Husen har renoverats utvändigt flera gånger genom åren men nu är det dags för en ordentlig upprustning.

Renoveringen innebär att befintliga fasadskivor och plåt byts till nya fasadskivor i fibercement och samtidigt byts även isoleringen ut och kreosot-reglarna ersätts med plåtreglar. I samband med fasadarbetet kommer utfackningsväggarna mot balkongerna att rivas och byggas upp på nytt. Vidare blir det fönsterbyte, balkongomgjutning, asbestsanering, markarbeten och dessutom ska samtliga entréer, garageportar och ytterdörrar bytas ut.

”Vi kommer att för första gången erbjuda en webbshop där de boende kan göra sina tillval ”, säger Andreas Tikas, kalkylchef på SEHED Tresson och ansvarig för upphandlingen. ”På så sätt effektiviserar vi tillvalsprocessen och säkerställer att alla boende får samma möjlighet att välja bland tillgängliga alternativ”.

Entreprenaden startar i början av 2022 och kommer att pågå under 4,5 år.

Det är ett utmanande projekt som kommer att sysselsätta många människor i flera år. Vi är stolta över att valet av entreprenör föll på oss och vi ska förvalta förtroendet väl. Vi är övertygade om att vi kommer att skapa en energieffektivare fastighet som ökar värdet på fastigheten och framförallt de boendes trygghet och trivsel”, säger Bertil Andersson, ansvarig ROT på SEHED Tresson. ”Vi ser väldigt mycket fram emot byggstart som sker i början av nästa år” avslutar Bertil.

Entreprenadens storlek gör att SEHED Tresson tillsätter en platschef som har en nyckelroll i entreprenaden och ansvarar för hela utförandeprocessen.