SEHED Byggmästargruppen AB

Jakobsberg kv 1 nybyggnadsprojekt till Byggmästargruppen

Jakobsberg kv 1 på Tornervägen i Järfälla kommun är ett av Riksbyggens pågående nybyggnadsprojekt med sammanlagt 224 nya lägenheter. Byggmästargruppen genomför projektet som ska vara klart redan i november i år.

Riksbyggen är en av Sveriges främsta bostadsutvecklare med många parallella nybyggnadsprojekt i hela landet. Under 2019 beviljades den ekonomiska föreningen bygglov för nya hyresbostäder på Tornervägen i Järfälla kommun.

Byggmästargruppen har sedan senhösten 2021 tagit över produktionen av Jakobsberg kv 1 och driver projektet som en totalentreprenad i samverkan med Riksbyggen.

Det finns ett stort behov av fler bostäder och det känns fantastiskt bra att Riksbyggen kan tillföra Jakobsberg 224 nya lägenheter i ett mycket attraktivt läge . Vi ser fram emot att genomföra projektet tillsammans med Byggmästargruppen”, säger Lise Lott Nilsson, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad.

Förutom bostadsdelen ingår även att bygga ett garage med 94 parkeringsplatser, allmänna utrymmen samt en innergård på gårdsbjälklag och nyanläggning av en gata för kommunens räkning. Byggmästargruppen levererar även fasaderna.

”Jakobsberg kv 1 är ett komplett bostadsprojekt i norra Storstockholm där vi gärna verkar”, berättar Thomas Stenberg, arbetschef på Byggmästargruppen.

De nya byggnaderna, som uppförs på fastigheterna Jakobsberg 11:21 och 11:23, kommer att hysa 224 bostäder i storlekar på mellan ett och tre rum. Nästan alla lägenheter förses med balkong eller uteplats. Projektet beräknas vara klart för inflyttning fram till och med november i år.

”Det känns stimulerande att driva ett nyproduktionsprojekt då detta skiljer sig lite från vår övriga verksamhet som mestadels är ROT-inriktad. Att göra detta i samverkan med en så etablerad partner som Riksbyggen är extra kul” tillägger Peter Neuberg, VD för Byggmästargruppen. ”Vi har hittat formerna för samverkan på ett väldigt bra sätt och det märks att Riksbyggen har stor vana och vet att tillämpa denna form av entreprenader så att resultatet optimeras för alla parter. Det kommer att bli väldigt fina bostadshus.”